ترنم شبانه

درین محاکمه تفهیم اتهام ام کن سپس به بوسه ی کارآمدی تمام ام کن

دوستدار تو...

 

 

ای خدااا

                      کمکم کن

                                            من طاقت ندارم

                                                                           این چه دردیه

 

                                                                            اگه کسی صدامو می شنوه 

                                                  کمک کنه 

       چرا هیچ کس نیست

 

 پیوسته دلم دم از رضای تو زند                               

                                                                   جان در تن من نفس برای تو زن

 

      اگر بر سر خاک من گیاهی روید                         

                                                                           از هر برگی بوی وفای تو زند

 

دور از تو مرا در این شهر همنفسی نیست                 

                                                                           فریاد کنم چرا فریاد رسی نیست

 

 

رفیقان یک بیک رفتند مرا با خود رها کردند 

                                                                             همه خود درد من بودند گمان کردند که همدردند

شگفتا از عزیزانی که هم آواز من بودند

                                                                             به سوی اوج و ویرانی پل پرواز من بودند

شمع دوران توام بیهوده خاموشم مکن

                                                                                               از کنارم می گذری اما فراموشم مکن

[ دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ ] [ 19:2 ] [ سعید ] [ ]